1. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η Παρείσφρηση

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Οίκτος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  22:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η συνάντηση

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οίκτος

 2. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η Παρείσφρηση

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Οίκτος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  22:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η συνάντηση

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οίκτος

 3. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η Παρείσφρηση

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Οίκτος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

  22:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η συνάντηση

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οίκτος

 4. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κτήνος

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 5. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κτήνος

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 6. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κτήνος

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 7. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο Βασιλιάς και το πουλί

  17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα πουλιά

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 8. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Δεσμώτης του Ιλίγγου

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 9. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Σιωπηλός μάρτυς

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 10. 17:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  17:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οίκτος

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Climax

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  19:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το Τρίτο Έγκλημα

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κτήνος

  22:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ψυχρός πόλεμος

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Με Διαβατήριο τη Γοητεία

 11. i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ξεπερνώντας τα όρια

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσσαλονίκη

 • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

 • Επικαιρότητα

 • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted