Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 20η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το ΦΚΘ ευχαριστεί θερμά όλους τους υποψήφιους εθελοντές για το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ. 2310 378631, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «ΦΕΣΤΙΒΑΛ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Αριστοτέλους 10), δημοσιεύει την με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΚΘ/68/16-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018).

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοργανώνει το επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και στους χώρους του Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) από 2 έως 11 Μαρτίου 2018. Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.filmfestival.gr.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών των εκδηλώσεων του απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για να καταθέσουν έγγραφη προσφορά για την εκμίσθωση στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ τεχνικού εξοπλισμoύ και υπηρεσιών. Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο ή για μέρος (κατηγορία) των περιγραφομένων αναγκών. Οι προσφορές κατατίθενται ξεχωριστά για καθεμιά από τις κάτωθι καταγραφόμενες ανάγκες. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη και ταυτόχρονα πιο αξιόπιστη προσφορά για καθεμιά από τις ανάγκες αυτές.

Συνοπτικός κατάλογος αναγκών τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών:

  1. DJ booth equipment
  2. Φωτιστική κάλυψη
  3. Μεταφραστική καμπίνα/Διερμηνεία
  4. Οθόνες LED/TFT

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.000€ πλέον ΦΠΑ

Τον κίνδυνο από τη μη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης καθώς και τα έξοδα υποβολής φέρει ο υποψήφιος. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Οι συμμετέχοντες με την προσφορά που καταθέτουν, δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.                                

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,  μπορούν να απευθύνονται  στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, κτίριο Ολύμπιον 6ος όροφος, τηλέφωνο 2310378400 και στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλέφωνο 2108706000, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00-15.00. Για την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.filmfestival.gr) και θα δημοσιευθεί στην «Διαύγεια».

Η Γενική Διευθύντρια

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κοινωφελές µη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10, δηµοσιεύει την µε αριθµό ΦΚΘ/67/15-2-2018

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

-  Κριτήριο Ανάθεσης: µετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

-  Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 22/2/2018 και ώρα 17:00

-  Ηµεροµηνία Διενέργειας Διαγωνισµού: 23/2/2018 και ώρα 15:00

-  Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 26 Φεβρουαρίου µε 15 Μαρτίου 2018

-  Προϋπολογισµός:

·        Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας àà 12.000,00 € µε/συν ΦΠΑ

·        Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης àà 5000,00 € µε/συν ΦΠΑ

-  Χώροι όπου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρούσης Πρόσκλησης:

·        Στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:

o    Αποθήκη 1΄ («Σινέ Τζον Κασσαβέτης» & «Σινέ Σταύρος Τορνές»)

o    Αποθήκη Δ΄ («Σινέ Τώνια Μαρκετάκη» & «Σινέ Φρίντα Λιάππα»)

·        Στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ:

o    Κινηµατογράφος «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

o    Κινηµατογράφος «Παύλος Ζάννας»

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους 10, 6ος όροφος, τηλ.: 2310378400 και Αθήνα: Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλ.: 2108706000) όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 10:00-15:00, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Ανάρτηση θα γίνει και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr .

Η προθεσµία υποβολής προσφορών ορίζεται έως την 22η Φεβρουαρίου 2018. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται της επιλογής. Ο υποψήφιος φέρει τον κίνδυνο από τη µη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη υπόψη του κ. Δάνη Κόκκινου (ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 6ος όροφος, τηλ.: 2310378451) είτε σε ηλεκτρονική µορφή (JPEG ή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επιπρόσθετα, ο τελικός Ανάδοχος προς απόδειξη µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύβασης και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Aπόσπασµα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης) του φυσικού προσώπου ή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

2.   Πιστοποιητικό αρµόδιας Δικαστικής Αρχής του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση (εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).

3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

Η Γενική Διευθύντρια

Elise Jalladeau

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης»,

Περισσότερα...

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πρόγραμμα εθελοντισμού 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 20η διοργάνωση του...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ ΚινηματογράφουΘεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 58ΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αθήνα, ΦΚΘ/296/05/10/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Προβολή ντοκιμαντέρ «Koudelka Shooting Holy Land»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προβολή ντοκιμαντέρ Koudelka Shooting Holy Land Τρίτη 10 &...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Πλατεία Αριστοτέλους 10  Θεσσαλονίκη  δημοσιεύει την με...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με την υπ’ αριθ....

Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων

Πρόσκληση στην Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά...

Το φεστιβάλ υποστηρίζει την προβολή της ταινίας Architecture 101

Προβολή ταινίας «Architecture 101»   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την προβολή της...

Αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ "Με τα μάτια ανοιχτά" στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

  «Με τα μάτια ανοιχτά» Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων   Η  Ένωση...

Ταινίες της Αγοράς του ΦΚΘ στο 64ο Φεστιβάλ Βερολίνου

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΚΘ ΣΤO 64ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Αγορά συγχαίρουν τις ελληνικές και...

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου Από τον Νότη Φόρσο   Ο κινηματογράφος είναι ένα απίστευτο, πανέμορφο...

Μια ματιά στα κινηματογραφικά χνάρια του Άρθουρ Μίλερ

Μια «ματιά» στα κινηματογραφικά χνάρια του Arthur Miller Μουσείο Κινηματογράφου-Ταινιοθήκη...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα των κυλικείων

To Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,...

CineΚάρταF με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια

  CineΚάρταf με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια   Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η προπώληση της ετήσιας CineΚάρταf για την...

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στο Τορόντο

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στον Καναδά Το 38ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τιμά φέτος...

Συλλυπητήρια για Αλίντα Δημητρίου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το...

Θερινό σινεμά στην Casa Bianca

O Δήμος Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και το ‘Ατελιέ 3-103’*, με τη συνδρομή...

Avant premiere της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Η σκόνη του χρόνου, παρουσιάστηκε σε avant premiere στο Ολύμπιον, στο πλαίσιο του 49ου Φεστιβάλ...

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στη συναυλία του δεύτερου με τη No Smoking Bandστην Αποθήκη Γ΄, στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου...

Social

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

uncut-icon