Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/375/28.12.2017
Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 340 της 06.07.2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης του της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου και 58ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/404/09.12.2016 Απόφαση.
  5. Την ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/359/06.12.17
  6. Την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/373/21.12.2017 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (κτίριο Ολύμπιον...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 59ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου, 20ου και...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η στιγμή που περιμένατε έφτασε! Αναμένουμε τις αιτήσεις εθελοντισμού σας για το 59ο Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 20η διοργάνωση του...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ ΚινηματογράφουΘεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 58ΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αθήνα, ΦΚΘ/296/05/10/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Προβολή ντοκιμαντέρ «Koudelka Shooting Holy Land»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προβολή ντοκιμαντέρ Koudelka Shooting Holy Land Τρίτη 10 &...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Πλατεία Αριστοτέλους 10  Θεσσαλονίκη  δημοσιεύει την με...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 1ο KIDOT Festival

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 1ο KIDOT Festival...

Αστυνομικές ιστορίες από το Χονγκ Κονγκ

Από τον Μπρους Λι στο κλασικό πλέον φιλμ Enter the Dragon στον Τζάκι Τσαν και τον Τσόου Γιουν Φατ

Πρόγραμμα εθελοντισμού 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ζήσε μαζί μας την απίθανη εμπειρία του Φεστιβάλ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 58ου ΦΚΘ

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 δίνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ   1.500 ευρώ (+ Φ.Π.Α.)    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  Στην ηλεκτρονική...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 18η διοργάνωση του...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με την υπ’ αριθ....

Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων

Πρόσκληση στην Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά...

Το φεστιβάλ υποστηρίζει την προβολή της ταινίας Architecture 101

Προβολή ταινίας «Architecture 101»   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την προβολή της...

Αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ "Με τα μάτια ανοιχτά" στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

  «Με τα μάτια ανοιχτά» Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων   Η  Ένωση...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Για ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντισμού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 17η διοργάνωση του Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για ...

Ταινίες της Αγοράς του ΦΚΘ στο 64ο Φεστιβάλ Βερολίνου

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΚΘ ΣΤO 64ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Αγορά συγχαίρουν τις ελληνικές και...

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου Από τον Νότη Φόρσο   Ο κινηματογράφος είναι ένα απίστευτο, πανέμορφο...

Μια ματιά στα κινηματογραφικά χνάρια του Άρθουρ Μίλερ

Μια «ματιά» στα κινηματογραφικά χνάρια του Arthur Miller Μουσείο Κινηματογράφου-Ταινιοθήκη...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα των κυλικείων

To Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,...

CineΚάρταF με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια

  CineΚάρταf με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια   Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η προπώληση της ετήσιας CineΚάρταf για την...

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στο Τορόντο

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στον Καναδά Το 38ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τιμά φέτος...

Συλλυπητήρια για Αλίντα Δημητρίου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το...

Θερινό σινεμά στην Casa Bianca

O Δήμος Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και το ‘Ατελιέ 3-103’*, με τη συνδρομή...

Avant premiere της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Η σκόνη του χρόνου, παρουσιάστηκε σε avant premiere στο Ολύμπιον, στο πλαίσιο του 49ου Φεστιβάλ...

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στη συναυλία του δεύτερου με τη No Smoking Bandστην Αποθήκη Γ΄, στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου...

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading

oxen-waisted